HUR SKA JAG TRÄNA?

  • Planera din träning efter dina förutsättningar hur mycket tid har du att lägga på din träning samt hur din målästtning ser ut är grundstenar till hur du ska lägga upp din träning
  • Det går inte att säga generellt hur man ska träna, men all träning som blir av är bättre än den som inte blir av. Så 30 min lugn jogg en sen kväll är bättre än ingen träning alls.
  • Varierad träning är bra för att minska förslitning och skador. Att träna på olika sätt är även inspirerande och roligt. Det kan vara olika typer av träning eller att springa på olika sätt, dvs olika typpass. Som triathlet så glädjs jag mycket åt att ha tre olika dicipliner att träna i. 
  • Tiden - om den är knapp försök att minska ställtider till träning, ex resor och väntan på gymmet. Ett förslag är att utgå hemifrån och även ha enkla träningsredskap hemma.
  • Träna med andra - motiverande och en extra draghjälp om du vill hålla fart uppe under passet.
  • Tävlingar - om du vill sätta personbästa eller genomföra ett långt lopp - ta hjälp av en coach som kan skriva träningsprogram åt dig. Allt efter dina egna förutsättningar. Program bruckar oftast vara uppdelade i block fram emot din sk A-tävling under året. Jag hjälper gärna dig!
  • Träna efter puls/watt - att ha mätdata under sin träning och styra träningen efter detta är väldigt utvecklande.  Tester för maxpuls, syreupptag, tröskelpuls mm kan göra hos Aktivitus, www.aktivitus.se
  • Intervallbaserad träning - bryt mönstret och kom ut ur din komfortzon. Kortare pass med intervaller ger bra effekt för hjärta och lungkapacitet.